חפש

כיסויים צפים

כיסוי צף מותקן מיריעות GSE HDPE, יריעות פוליפרופילן או פוליפרופילן משוריין על גבי בריכות אגירה של מים למניעת אידוי ולמניעת זיהום של מי השתייה, בבריכות קולחין משמש הכיסוי למניעת מפגעי ריח וזיהום סביבתי.
גמישותו של הכיסוי והתקנתו מאפשרים תנועתיות קבועה בהתאם למפלס הנוזלים במאגר\בריכה.
- לבנות או שחורות, משולבות מערך מצופים GSE HD כיסויים צפים מיריעות
ומשקולות, פתחי דגימות ואדם, וחיבור היקפי אטום.
בנוסף ליתרונות השימוש המוכרים ביריעות HD למערכת זאת יכולת ייחודית
באיסוף הגזים מתחת לכל שטח הכיסוי והובלתם אל פתח שחרור הגזים לטיפול או
שחרור.

מוצרים:

יריעות גיאוטקסטיל לא ארוגות (מכונות לרוב כבד גאוטכני) משמשות במגוון רב של אפליקציות כגון: הגנה על איטום, הפרדה בין שתית לחומר מילוי

חברת איזוליט מציעה את המגוון הרחב ביותר של יריעות HDPEמתוצרת חברת GSE, שהינה הראשונה בעולם שפיתחה יריעות