חפש

ניקוז והגנת מדרונותתהליכים של אירוזיה וסחף קרקע מתרחשים באופן מואץ במדרונות, בדפנות סוללה, בגדות נחלים ובתעלות הניקוז שבצדי דרכים ויכולים לגרום לגלישה של מדרונות והתמוטטות של מבנה תשתית. שימוש בארגזי גביונים ובמזרונים בתוך ערוצי זרימה ואגני ניקוז, מאפשר לבצע הגנה כנגד מחתור בקרקעית ובבוהן המדרון. הטיפול כנגד בעיות אירוזיה וסחף של נגר עילי במדרונות ותעלות ניקוז מבוצע ע"י דיפון פני השטח באמצעות כוורות.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................