חפש

רשתות ניקוז וסינון במערכות איטום

יריעות ניקוז GeoNet דו/תלת מישורית מונחות מתחת ליריעות האיטום ומשמשות לאיסוף של תשטיפים, ניטור דליפות, הולכת גז מתאן וכדומה. יריעות גיאוקומפוסיט הינן יריעות ניקוז הכוללות בד גאוטכני לא ארוג מולחם חרושתי המיועד לשמש כפילטר ניקוז למנוע סתימה של רשת הניקוז כתוצאה מהצטברות של גרגרי חול. GSE HyperNet Geonet- רשת ניקוז עשויה מHDPE איכותי מוגן UV, מיועדת להולכה של פלואידים באופן רציף תחת עומסים. GSE FabriNet Geocomposite- רשת ניקוז דו צירית ותלת צירית עמידה בעומסים גבוהים, הכוללת יריעת ניקוז ובד מולחם חרושתי מצד אחד או משני הצדדים. היריעות מסופקות בעוביים שונים על מנת להתאים ולעמוד בעומס ההידרוסטטי המתוכנן במאגר.

סרטונים