חפש

איטום מאצרות

אחסון מוצרי דלק וחומרים מסוכנים אחרים מצריך הגנה מושלמת במצבי קיצון כגון רעידת אדמה ושרפה על מנת למנוע זיהום קרקע וזיהום של מי התהום, מאצרות משמשות כהגנה שניונית (secondary containment) של מערכות אחסון, חוות דלקים וחומרים מסוכנים.
יריעת איטום GSE HDPE בעלות עמידות גבוהה לכימיקלים מבטיחה איטום לאורך זמן עד לפתרון הדליפה ותיקונה.
ליריעות GSE HDPE אישור המשרד לאיכות הסביבה לשימוש במאצרות דלקים.
היריעות כוללות אביזרים תואמי הלחמה לחיבור היריעות לבטונים

מוצרים:

חברת איזוליט מציעה את המגוון הרחב ביותר של יריעות HDPEמתוצרת חברת GSE, שהינה הראשונה בעולם שפיתחה יריעות