חפש
איזוליט - פתרונות גאוסינטטים מתקדמים, לתשתיות קרקע ומבנים 

מזמין: א.ע. התיכון, דרכים.
מתכנן ניקוז: טליסמן מהנדסים.
מתכנן קירות קרקע משוריינת: אבי שני.

מזמין: גלנור
מתכנן: יוגר מהנדסים.

מתכנן: וויסאם חטאר
קבלן: "אימאר לעבודות עפר בטחיש סאמר"אלייקים בן ארי בע"מ
מתכנן : ש. ברז'יק מהנדסים