חפש

דיפון תעלות ואגני ניקוזבאגני ניקוז וערוצי זרימה ותעלות ניקוז בצדי דרכים בהם ישנן ספיקות מים גבוהות בזמן שיטפונות או בדרך קבע, התקנה של ארגזי גביונים ובדים גיאוטכנים או כוורות GEOGLOBE במילוי בטון מאפשרים הגנה ומניעה של תופעות מחתור, סחיפה של הקרקעית וריסון הזרימה.

מוצרים:

יריעות גיאוטקסטיל לא ארוגות (מכונות לרוב כבד גאוטכני) משמשות במגוון רב של אפליקציות כגון: הגנה על איטום, הפרדה בין שתית לחומר מילוי

ארגזי גביונים מורכבים מתילי פלדה מגולוונת, עם\ללא ציפוי PVC, השזורים בשזירה כפולה ויוצרים רשת....