חפש

Tensar - Triax

רשת Triax הינה רשת גאוגריד תלת צירית (טריאקסילית) מתקדמת המיועדת ליישום בין שכבות מצעים ו\או על גבי השתית. צורת המשושה הייחודית של הרשת, מייצרת מנגנון כליאה לחומר המילוי הגרנולרי ויוצרת שכבה מיוצבת מכאנית. שילוב של רשת ה-Triax משפרת את איכות הביצוע של מבני מיסעה גמישים, דרכים לא סלולות ומשטחי עבודה. הרשת תורמת לחיזוק המבנה ולהקטנת נזקים הנגרמים מהתעייפות החומר ומשקיעות דיפרנציאליות.

סרטונים