חפש

הגנת מבנים בפני גזי קרקע

גזי קרקע מוגדרים כמזהמים נדיפים שמקורם בקרקע או במי תהום מזוהמים הנודדים בתת-הקרקע וחודרים למבנים דרך סדקים ברצפת ובקירות המבנה, חסימת הגזים באמצעות HDPE GSE בעובי 1.5 מ"מ בהלחמה כפולה מלאה הינה הפתרון המבטיח מניעת חדירת הזיהום למבנה ומאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מוצרים:

חברת איזוליט מציעה את המגוון הרחב ביותר של יריעות HDPEמתוצרת חברת GSE, שהינה הראשונה בעולם שפיתחה יריעות

צינור ניקוז שרשורי להרחקת מי נגר מקרבת מבניםהיריעה מיושמת מתחת...

יריעת גיאוטקסטיל Geolon ארוגה (בד ארוג) מיוצרת בחברתRoyal Tencate הולנד ומשמשת לשריון קרקע ולהפרדה ביישומים