חפש

הנדסה ימית וטיפול בבוצהבפרויקטים ימיים של בניית נמלים, מרינות, הגנת מצוקים ושיקום חופים ישנו שימוש נרחב במוצרים גאוסינטטים הנותן מענה הן לעמידות בפני שחיקה והן לדרישות הבלתי מתפשרות של הגנת הסביבה החופים.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................