חפש

יריעה חוסמת שורשים

יריעות חסימת שורשים משמשות להגנת מערכות איטום, ריצוף ובטון מפני חדירת שורשי צמחים.
היריעה מיושמת מתחת ליריעת הניקוז במערכות הגג הירוק ומסופקות במגוון עוביים ומידות בהתאם להגנה הדרושה.
היריעות נושאות באישור FLL הגרמני ומאושרות ע"י יועצי האיטום בישראל.