חפש

כבישים ותחבורה.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

שימוש במוצרים גיאוסינטטים במבני מיסעות של כבישים, מסילות רכבת, שדות תעופה ודרכי שירות, מיועד לחזק את מודול הקשיחות, לשפר את התסבולת של שכבות המצעים במבנה ולרסן שקיעות דיפרנציאליות ואת השפעותיהן של תופעות כגון חרסית פלסטית תופחת וחללים בקרקע, על פני המיסעה.